Hoe Doen We Het?
 
  In de onderstaande tabel kunnen wij vanaf nu zien hoe we vooruit gaan, of achteruit natuurlijk.
Op basis van de resultaten behaald op onze clubavond wordt uw totaal behaalde moyenne omgezet in een nieuw fictief aantal te maken caramboles.
 
 
  De wedstrijdleider kan, tussentijds, aan de hand van de behaalde resultaten beslissen of je wordt verhoogd of verlaagd.
Na een compleet seizoen komt er een definitieve herziening en wordt aan de hand van de gespeelde moyenne het aantal te maken caramboles opnieuw vastgesteld, dit staat los van de verhoging die je krijgt na het behalen van een periode kampioenschap.

Gedurende een lopende seizoen is de ondertaande tabel fictief we gaan niet iedere week het aantal caramboles aanpassen, tenzij de wedstrijdleider anders beslist.
 
     
  De wedstrijdleider heeft beslist dat vanaf de tweede periode de partijlengte wordt verhoogd van 20 beurten naar 25 beurten, dat heeft natuurlijk gevolgen voor het aantal te maken caramboles. Hieronder de nieuwe aantallen.  
     
Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4